Školní družinaJitka HájkováTelefon do ŠD: 775 865 668

Poplatky za školní družinu

Poplatek ŠD činní 200,-Kč měsíčně,tj. 2 000,-Kč ročně.

Platbu poukazujte na účet banky ČSOB č.ú. 15357483/0300,variabilní symbol 530, vždy do 20.dne daného měsíce, na měsíc následující.
U trvalého příkazu platbu zahájit v srpnu a poslední platbu provést v květnu (u každé platby uvádět jméno žáka a ne poplatníka, ne vždy se jména shodují se jmény žáků.
Provádíte-li platbu složenkou nebo jednorázovým příkazem platí stejné podmínky jako u trvalého příkazu. Jestliže neproběhne první platba v měsíci srpnu,je nutno zaplatit v září za dva měsíce,potom už jen každý měsíc 200,-Kč a poslední platba by měla proběhnout do 20.května daného školního roku.
Nedoplatky se urgují během školního roku, přeplatky se vyplácejí v měsíci červnu.
Pokud je žák písemně omluven na celý kalendářní měsíc, poplatek za tento měsíc není třeba platit.