úvod výchovné poradenství dokumenty suplování

web rodiče/učitelé

učitelé

správní
zaměstnanci


rozvrhy tříd

rozvrhy místností

stránky tříd

práce žáků

olympiády

video

umístění tříd

pronájmy

knihovna

ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz


Návštěva v Praze - 30. 5. 2016
Na základě pozváni státní ministryně Svobodného státu Sasko paní Stefanie Rehm se naše škola zúčastnila přátelského setkání škol, které mají úspěšné výsledky v česko - německé spolupráci.
Z celé České republiky bylo vybráno pouze 8 škol, které se této spolupráci s různými školami v Sasku věnuji.
Projekt zorganizovala paní Stefanie Rehm vedoucí oddělení a státní ministryně Svobodného státu Sasko na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky.
V přátelské atmosféře jsme si sdělovali naše již sedmileté zkušenosti vzájemné spolupráce českých a německých žáků a studentů.
Vznikly také nové kontakty mezi jednotlivými školami a v prezentačních blocích ukázal každý, jak spolupráce probíhá v oblasti sportu, turistice, kultuře, ve výměnných pobytech, vzájemných návštěvách a hlavně v jazykových dovednostech.
Za ZŠ a MŠ Školní Mgr. Jiřina Petrášková a Mgr. Miroslav Kettner.Chlapci U12 vybojovali stříbrnou medaili na Národním festivalu v Ostravě


NOVINKY


Možnost placení obědů již od čtvrtka 25. 8. – 31. 8. v čase 8,00 – 13,00 hod.

Školní pomůcky
pro 1. třídu


Třídní schůzka pro rodiče prvňáčků - 1. 9. 2016 v 15, 30 h.

Školní pomůcky
na rok 2016/2017
pro 2. stupeň


Výměna oken,lina,světel


Výměna oken, lina, světel, malování


Výměna oken, malování


OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování Stonožka

Školní výlet 8.B


Školní výlet 3.B


Školní výlet 6.B


Sportovní den 1. stupeň


Školní výlet 9.B


Keramika 2015/2016


Školní rok 2015/2016

Krajské kolo - Mladý záchranář 2016

Školní výlet 2.B,C


Sportovní den
2.stupeň
družstva

Laboratorní práce - 6.roč.


Školní výlet 2.A, 4.B


Krajské kolo - Pohár rozhlasu

Pohár rozhlasu - krajské kolo


Okresní kolo
Pythagoriáda


Žáci z Pirny v Děčíně


Den bezpečnosti - 4.B
Den bezpečnosti - 2.A


Pohár rozhlasu


Pohár rozhlasu 2016


Olympiáda škol


Kiez - 5.A
Historie DěčínaKiez - 5. třídy


PPP Děčín se přestěhovala do budovy SPŠ stavební v Děčíně
Adresa pracoviště:
Děčín, Čs. Armády 8/1164
Telefon: 775 441 269,
e-mail:decin@pppuk.czŠkolská rada

zápis z jednání