úvod výchovné poradenství dokumenty suplování

web rodiče/učitelé

vedení školy

rozvrhy tříd

rozvrhy místností

práce žáků

olympiády

video

umístění tříd

pronájmy

knihovna

ZŠ a MŠ Školní 1544/5, Děčín VI
www.zszelenice.cz


20. 10. 2016 - 1. místo v okresním kole ve stolním tenise a postup na kraj


3. 10. 2016 - HC Děčín ve škole


14. 9. 2016 - Přespolní běh - okresní kolo - 2 x 3. místo


13. 9. 2016 - Setkání žáků z partnerské školy v Pirně a žáků 8.B, 9.A naší školy


1. 9. 2016 - 1. třídy
Návštěva v Praze - 30. 5. 2016
Na základě pozváni státní ministryně Svobodného státu Sasko paní Stefanie Rehm se naše škola zúčastnila přátelského setkání škol, které mají úspěšné výsledky v česko - německé spolupráci.
Z celé České republiky bylo vybráno pouze 8 škol, které se této spolupráci s různými školami v Sasku věnuji.
Projekt zorganizovala paní Stefanie Rehm vedoucí oddělení a státní ministryně Svobodného státu Sasko na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky.
V přátelské atmosféře jsme si sdělovali naše již sedmileté zkušenosti vzájemné spolupráce českých a německých žáků a studentů.
Vznikly také nové kontakty mezi jednotlivými školami a v prezentačních blocích ukázal každý, jak spolupráce probíhá v oblasti sportu, turistice, kultuře, ve výměnných pobytech, vzájemných návštěvách a hlavně v jazykových dovednostech.
Za ZŠ a MŠ Školní Mgr. Jiřina Petrášková a Mgr. Miroslav Kettner.
NOVINKY