Mateřská škola WeberovaBc.Klofáková Miroslava

Informace_pro_rodiče
Informace k zápisu 23-24
Žádost o přijetí
Vyjádření lékaře
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání - pro školní rok 2023/2024

Telefon do MŠ: 776 561 305

Platby stravného a neinvestičních nákladů

Změna platby za stravné a úplaty za předškolní vzdělávání – zálohová platba od 01. 10. 2021
Dle vyhlášky ze dne 14. 07. 2021, kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se zvyšuje stravné v mateřské škole Školní 17 a MŠ Weberova 16 v Děčíně VI, které jsou součástí přísp.org. ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, od 01. 10. 2021 takto:

Strávníci do 6 let – 40 Kč / den, (10,- Kč – svačina, 20,- Kč- oběd, 10,- Kč)
Zálohová platba tak činí: 880,- Kč stravné + 300,- Kč úplata za předškolní vzdělávání = 1180,- Kč /měsíc
Strávníci nad 6 let ( OŠD) -47,- Kč / den, ( 12,- Kč – svačina, 25,- Kč – oběd, 10,- Kč -svačina)
Zálohová platba tak činí: 1 040,- Kč

Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
(V tomto šk.roce jsou to děti, které dovrší šesti let do 31.8.2022 a děti s odkladem). Číslo účtu pro platbu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání :

KB Děčín - 20435431/0100
Konstantní symbol : 308
Specifický symbol : 150
Variabilní symbol : určen každému dítěti – nutno zjistit!