Mateřská škola WeberovaBc.Jaroslava CvejnovváZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Telefon do MŠ: 776 561 305

Platby stravného a neinvestičních nákladů

Předškoláci (dítě do 6 let): 700,-Kč (32,-/den)
děti s odkladem školní docházky: 770,-Kč (35,-/den)
ostatní děti: stravné 700,-Kč (32,-/den) + 300,-Kč neinvestiční náklady

Číslo účtu pro platbu stravného a úplaty za předškolní vzdělávání :

KB Děčín - 20435431/0100
Konstantní symbol : 308
Specifický symbol : 150
Variabilní symbol : určen každému dítěti – nutno zjistit!