Mateřská škola Školní

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Jaroslava Cvejnová

Zástupkyně pro MŠ Školní - Bc. Jana Oplová.

Třída : Čmeláčci, Mravenečci, Berušky, Broučci a Stonožky

Provoz MŠ - 6.00 - 16.30 hodin.

E-mail: skolni@mszelenice.cz

Telefon: 777 306 118

Adresa: Školní 1475/17, Děčín VI, 405 02

Platba stravného a neinvestičních nákladů

Strávníci do 6 let - 40 Kč / den, (10,- Kč - svačina, 20,- Kč- oběd, 10,- Kč-svačina)

Zálohová platba tak činí: 880,- Kč stravné + 300,- Kč úplata za předškolní vzdělávání = 1180,- Kč /měsíc

Strávníci nad 6 let ( OŠD) -47,- Kč / den, ( 12,- Kč - svačina, 25,- Kč - oběd, 10,- Kč -svačina)

Zálohová platba tak činí: 1 040,- Kč


Osvobozeni od úplaty za předškolní vzdělávání jsou děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( tzn. děti, které do 31.8. daného školního roku dovrší 6i let a děti s odkladem školní docházky)


Číslo účtu pro platby:
KB Děčín,číslo účtu: 20435431/0100, konst.symbol : 308,specifický symbol : 140, variabilní symbol- přidělen každému dítěti ( nutno zjistit)