metodik primární prevence

pomoc a rada pro žáky 1. i 2. stupně i pro jejich rodiče


Mgr.Šárka Mikelováe-mail:mikelova@zszelenice.cz
nebo zpráva přes KOMENS v elektronické žák. knížce

telefon: 775 865 666